TB Events is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. TB Events geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten.
Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door TB Events en haar personeel.

Digitale Communicatie
Berichten die u per e-mail naar TB Events stuurt kunnen onveilig zijn. TB Events raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan TB Events te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan TB Events te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Content website
TB Events besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. De content op deze website is door TB Events met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt TB Events geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden op de website.
De tarieven zijn onderhevig aan wijzigingen door TB Events en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie.

Intellectuele Rechten
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. TB Events behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, octrooien, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite getoonde informatie (waaronder alle logo’s, teksten en grafisch materiaal). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van de aanbieder. 

Informatie van derden
TB Events aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van TB Events en die niet door TB Events onderhouden zijn. Zonder voorafgaande toestemming van TB Events is het niet toegestaan hyperlinks naar de websites van TB Events te plaatsen. Wanneer TB Events hyperlinks naar websites van derden weergeeft, is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor eigen risico.

Delen